WEB個展 / WEBインスタレーション 2020.8.2

SOLARISATION

SOLARISATION 1 2020 © ISHIYAMA Hiromichi

SOLARISATION

ISHIYAMA HIROMICHI WEB SOLO EXHIBITION→
2020.8.2 WEBインスタレーション

SOLARISATION 2 2020
SOLARISATION 3 2020
SOLARISATION 4 2020
SOLARISATION 5:DANNOURA 2020 © ISHIYAMA Hiromichi
SOLARISATION 6:TAIYONOMOTO 2020 © ISHIYAMA Hiromichi